گور بر‌گور بر‌گور...

داستان همیشگی...

مرور آرزوی های تکراری...

آن زمان که پشیمان میشوی از توهمات شوم خود...

بی خوابی‌ و عرق سرد و نیمه شبهای تاریک و تکراری...

 

و بوی گند فضولات تک تک مردمان ملّتت...استثنا هم ندارد...

/ 0 نظر / 15 بازدید