درد در چشم چپ

هم اکنون در حال وقوع:

آخرین درد چشم چپ....برای کسی که اولین بار برایش چشم چپم به درد آمد!!

 

/ 2 نظر / 16 بازدید

یعنی اون کس دیگه برات مهم نیست؟

هدیه

الان فکر کردی اسمت رو پاک کردی معلوم نیست کی هستی گلک بانو؟