سفینه

فلش بک:

 

شدید ترین بارانی که تابحال به عمرتان دیده اید!

با بچه ها کل گذاشتیم که چه کسی جرات دارد از بلوک ١۴ تا ٨ زیر باران بدود!

همه شهامتش را داشتیم...

شدید ترین بارانی که تابحال به عمرتان دیده اید!

موش آب کشیده بودیم، صدای ترق ترق داندنها، قه قهقه، شر شر باران...

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
مهتاب

قشنگ بود...![رویا] [لبخند][گل][لبخند]

مهتاب

داشتم اولین نظراتمو مرور میکردم! ک نظرتونو توی پست موش آب کشیده دیدم! اومدم دیدم اینجا هم این اسم(موش آب کشیده) اومده![نیشخند] جالب بود!