پست های ارسال شده در تیر سال 1392

۱-افتاده بودم کف کافه...کافه تو میدون هفت تیر‌ بود...مثل سگ داشتم گریه‌ میکردم... "پاشو محمد"...داد میزد...و من بیشتر گریه میکردم...زار میزدم...چند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید