یک بار هم بود.. تو بازداشگاه، تو شمال، همه بچه‌ها از سرباز کیشیک سیگار گرفتن رفتن تو توالت کشیدن. من نرفتم...
وای که دنیا چقدر عوض شده از اون روزها.

/ 0 نظر / 14 بازدید