عن

امشب احتمالا عن تر از چند شب گذشته خواهد بود. به شدت عن تر. خدا بخیر کند. آدم گاهی تصمیماتی ر‌‌  اجرائی می‌کند، گاهی ریسک می‌کند، ریسک‌ها همیشه جواب نمیدهند. من هم امروز ریسک کردم. ریسک بزرگ. هنوز ممکن هست که جواب بده، هنوز امید هست. باید همچنان بازی کنم. بازی، شاید بهترین واژه نباشه، البته امروز هوا عالیست 

/ 0 نظر / 27 بازدید