شب

آهنگ های شهرام شبپره تا وقتی که صدای خواننده روش نیومده، لامصب، خیلی شادند. هیچ خواننده ایرونی...شاد تر...رنگی تر..و معصومانه تر از ترانه های شهرام نداره... اما امان از ‌وقتی که صدای خش دارش روی ترانه می آد... یه خش گنده می اندازه رو دل آدم... ولی کم کم دوباره همه چیز سیر صعودی پیدا میکنه...آدم نیمچه عادت میکنه به صداش... آهنگ که تموم میشه...آدم میره سراغ بعدی...سیر همین اتفاقات ترانه رو شیرین میکنه...

خب، یه سری آدمها هم هستن که همینطورین...عالین..فقط تا وقتی که دهنشون رو باز میکنن... ولی مثل شهرام...دلشون شاید شادِ...خوشحالند...معصومند... شاید هم اکثر آدم های روی زمین همینطوری باشن...

/ 1 نظر / 17 بازدید