اجداد...

از همه نظر داریم می شویم همان اجدادمان...

همان اجداد احمق!

و گویا برای فرار هم دیگر دیر شده...

اصلن راه فراری نیست...

راهی نیست...

همین هست که هست...

این روزها نا امیدی از امید شیرین تر است...

به قول صدایی که هی به من می گوید..

اِ اِ اِ.....زرنگی؟!؟!...همه رو امید وار می کنی خودت رو نا امید؟!...پییششش!...زکّی!

/ 1 نظر / 17 بازدید

فکر کنم که مقطعی باشه ...