ایمیل دریافتی

بابا جان به بنده ایمیل زده، مانده ام چه جواب بدم. 
اینجا این ایمیل را میاورم تا عبرت سایرین باشد

--------------------------------------------------------------------

سلام بابا جان.
نیم ساعت پیش داشتم کنار رودخانه پیاده روی می کردم
با خودم گفتم بیایم و این چند کلمه را برایت بنویسم.
امروز عکسهایی که از آزمایشگاه فرستاده بودی دیدم، شاید تا حدی تحت تاثیر آن عکس ها بودم.
1. من از تو خیلی راضی هستم و به وجودت افتخار میکنم. تو پسر خوب و صالحی بوده ای
2. از کوشش و فعالیت تو تا حالا راضی بوده ام و همیشه موید تو بوده و هستم.
3. تعجب نکن که چرا این ها را می نویسم. مامان می گوید که من با تو کم تماس میگیرم و شاید دلیلش این باشد که تو خوب و صالحی و من راضی هستم.
4. با توجه به موارد پیش گفته اگر تو فکر میکنی من کم تماس میگیرم و نیاز بیشتری هست برای اینکه با هم در تماس باشیم به من بگو و یا خودت بیشتر نامه و تماس بگیر و من هم البته به  این کار اقدام خواهم کرد.
5. با توجه به فعالیت و کوشش های خودت تا الان رضایت من صد در صد است و هیچ انتظاری از اینکه در هر زمینه ای نامبروان باشی ندارم و نداریم.
6. نسبت به بخل، شیطنت، کرم، بد رفتاری دیگران کم توجه ود کار خود پیگیر باش و از خوت در حد معقول توقع داشته باش
7. مطابق استانداردهای جوانی فعلی تو شایسته هستی و این عالی است. زیاده حرفی نیست
8. امید است که آنچه نوشته شد باعث نشاط بوده و اسباب ملال و تکراری نباشد چرا
که دلی است.
قربان پسر 

 -------------------------------------------------------------------------------

 

هوس تیت تاپ کرده ام 

/ 0 نظر / 35 بازدید