آغوش

گاهی آغوش کسی که حتی هرگز فکرش را هم نمی کردی تو را فرا می خواند.

چه دوستی ها که می توانستیم داشته باشیم!!

ممنونم دوست خوبم...ممنونم.

/ 0 نظر / 20 بازدید