رفیق

یک‌ رفیق جان‌ دارم من ، که از‌ نظرم تخصصش افزایش آنتروپیست...
البته که جهان همینطوری به سمت افزایش آنتروپی میرود...اما این رفیق‌ جان ما شوک ترمودینامیکی وارد میکند به آدم ها...
باز میگویم....تخصصش...مهارتش...آن کاری‌که من بخاطرش تحسینش میکنم همین است...
میشناسد آدم ها‌ را...روحشان را...بعد دست میگذارد همانجا که که مخفی‌میکند شخص..همانجا که یک دنیای دیگر در دنیای آن آدم نهفته است...ارزش‌دارد این کارش... اما از نظر من هر بار روح خودش هم دچار تلاتم می‌شود... او و اشخاص مذکور زمان میخواهند تا تعادل برسند...و هر‌کسی بر نمیتابد این عدم تعادل را....اکثرا جا میزنند...فرار میکنند...اما همین شوک آنها‌را به جاهای خیلی‌بهتری میرساند...آنها نمیدانند که این‌ پیشرفت را ‌مدیون رفیق‌جان من هستند...
رفیق جان من تا به امروز دنیای چند ده آدم را در خودش جا داده...اگر هر آدمی یک دنیاست..رفیق جان جان جان جان من چندین دنیا‌ست  و هنوز جای ده ها‌‌ دنیای دیگر را‌ دارد ...
/ 2 نظر / 34 بازدید
با یک لبخند گنده

حالم رو خوب کردی محمد. بدجور. خیلی متشکرم :*

برف

دلم خواست از این رفیقای جان