مجنون

الا دختر که موهای تو بور یار
به حموم میروی راه تو دور

به حموم میروی زودی بیا ای یار
که آتیش بر سرم مثل تنور

مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی

مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی

ستاره آسمون نقش زمین یار
خدا انگشتر یارم نگین

خداوندا نگهدار نگین باشه
که یار اول و اخر همینه

مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی

مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی

کدوم کوه و کمر بوی تو داره یار
کدوم ماه جلوه روی تو داره
همون ماهی که از قبله زند سر باز
نشون از قامت و روی تو داره


ستاره آسمون نقش زمین یار
خدا انگشتر یارم نگین

خداوندا نگهدار نگین باشه
که یار اول و اخر همینه

مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی

مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی

مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی

مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی

/ 1 نظر / 24 بازدید
هدیه

ای بابا! محمد جان!