چرا ریتم این ترانه عوض نمیشه....چرا‌ آفتاب نمیشه دوباره....خمودگی...کوفتگی..‌خستگی...خستگی...خستگی

/ 0 نظر / 5 بازدید