سرما..سکوت...انتظار...

گهواره از بالا به زمین خورد و لرزید...تمام سیاره لرزید...نفس ها بالا نیامدند...همین چند ثانیه دنیا بدون نفس بود...

پایان دنیا...شاید تلالو همین چند ثانیه بود...

/ 0 نظر / 16 بازدید