چشم چپ

چی شده چشم چپ؟

درد داری؟....بازم که داری بالا پایین میپری...

هنوزم زیبا ترین لحظاتت وقتیه که سیاهی میری و بعدش میزنی به سر؟

دوسش داری نه؟...اگر چشم راست هم باهات همراه بشه دیگه حسابی میزنی به سر محمد؟

اونم که بدش نمی یاد؟...میمیره واسه سر درد

حتما یادته اون روزی که محمد به دوستش تو پارک جمشیدیه گفت جدیدا زیاد و بی دلیل گریه ام میگیره؟...دو سال پیش بود.

از اون موقع راه زیادی اومدی...

الان دیگه ٢١ ساله آویزونه این مرتیکه ای...

ولی این دو سال...!!

چند سال دیگه باید همینطوری درد بکشی خدا میدونه...

الیته خب...بدت نمی آد...می آد؟

محمد هم که بدش نمیاد...

تازه یه وبلاگم به افتخارت زده...


درد در چشم چپ...

/ 1 نظر / 15 بازدید
راحله

سلام هیچ دردی و نباید پشت گوش انداخت حتما برو دکتر همیشه بهاری باشی و رهااا[گل]