کلی حرف و فکر هست که فعلا بیرون نمیان...

به یبسوست مغزی دچارم...

نشد بپرسمش که چه شده... که نگرانشم...که دردش‌ چیست که چند بار سونوگرافی‌رفته...

زمان که به عقب‌نمیرود... 

/ 0 نظر / 29 بازدید