درد

دردی دارم...

دردی دارم که گاهی سر باز می کند...

دردی دارم که نمی دانم از کجا می آید چه می خواهد و از کیست و چه از جان من می خواهد...

دردی داشتم که رفته بود...

دردی دارم که بر شانه هایم سنگینی می کند...

دردی دارم که انگار ثانیه های مرا می بلعد...

دردی دارم...

دردی دارم...

به رویم نیاورید...ولی بدانید که دردی دارم!

/ 2 نظر / 20 بازدید

هیچ هم درد نداری ! از بی دردی به درد رسیدی ! دیگه چی می خوای از این بهتر؟!؟!!؟!؟!؟

ای بابا ! ی بلاگی بذار دیگه !