دل

رابطه ما مثل همان سیگاری شد که دم غروب، توی سرما، توی پارک، نصف نیمه و ناقص پیچیده شد و کشیده شد...

.

.

.

.

داریوش میخونه...

وقتی که دلتنگی...فاییدش چیه آزادی؟

/ 0 نظر / 33 بازدید