ابراز

من هستم و یک سینی قرمز و یک پاکت ماست و یک قوطی نمک و یک شیشه آبلیمو و یک بشقاب خالی پر از افسوس و ناراحتی و دلهره...

ولی آنطرف تر یک قاب عکس پر از سبز و لبخند...

 

/ 1 نظر / 17 بازدید